Nagrania CCTV - przyjazd - ES-COM Instalacja, serwis, naprawa, monitoringu, alarmu, wideodomofonu, światłowodów

Przejdź do treściWyslij zgłoszenie o zabezpieczeniu nagrania z monitoringu - z przyjazdem technika na miejsce

(opcja dostępna jedynie dla systemów monitoringu podpiętych do sieci internet)

Firma ES-COM świadczy usługi zabezpieczania nagrań z systemów monitoringu w formie online.

W przypadku gdy dany obiekt w którego obrębie wystąpiło zdarzenie ma podpisaną umową z naszą firmą lub jego system jest w trakcie trwania gwarancji to w takim wypadku istnieje możliwość zabezpieczenia nagrania
z systemu CCTV lokalnie. Oznacza to, że technicy w przeciągu 2 dni od otrzymania płatności za zgłoszenie zabezpieczają nagranie w miejscu instalacji systemu monitoringu. Następnie nagranie jest archiwizowane na nośniku danych i przekazywane w formie linku do pobrania na wskazany w formularzu adres mailowy.
Szczegóły oferty:

- Koszt zdalnego zabezpieczenia nagrania wynosi 250,00 zł brutto za nagranie.
- Zabezpieczone nagranie z kamery nie trwa dłużej niż 30 minut.
- obraz zapisywany jest maksymalnie z 2 kamer gdzie łączny ich zapis wynosi 60 minut maks.
- w kwocie 250,00 zł ujęte zostały koszta przeglądania nagrań oraz ich archiwizacji.
- WAŻNE! W przypadku gdy po przejrzeniu monitoringu z wyznaczonego przedziału czasowego
nagranie nie zawiera żadnych wskazanych danych koszty nie są zwracane.
Prosimy o dokładne wskazywanie czasu miejsca oraz opisu zdarzenia.
- W przypadku gdy monitoring jest Twoją własnością wystarczy wypełnić formularz kontaktowy i opłacić zlecenie
(zlecenie opłacamy poprzez kliknięcie w przycisk "OPŁAĆ ZLECENIE ONLINE".
Po kliknięciu w przycisk zostaniemy przekierowani do strony płatności)
- Wystawiamy fakturę VAT.
(wystarczy podczas płatności wypełnić dane do faktury)
- W przypadku gdy monitoring nie jest Twoją własnością a jesteś np. Mieszkańcem Wspólnoty, potrzebujesz
zgody Zarządcy. Wystarczy się  z nim skontaktować. W przypadku gdy Zarządca wyda zgodę na zabezpieczenie nagrań,
to potwierdzi nam ten fakt w 2 wariantach.
Wariant 1: otrzymamy zatwierdzenie od Zarządcy online z Twoimi danymi poprzez nasz portal.
Wariant 2: otrzymasz uprzednio zezwolenie na piśmie, które załączysz w formularzu poniżej.
- Po prawidłowym procesie autoryzacji oraz opłaceniu zlecenia otrzymasz od nas link który zawiera twoje nagrania.
Wystarczy w niego kliknąć i je pobrać na komputer.
- Istnieje mozliwość zgrywania nagrań na nośnik dostarczony przez Ciebie.
Dane osoby zgłaszającej zlecenie zabezpieczenia zapisu z kamer w wersji lokalnej

a) Jest moją własnością
b) Nie jest moją własnością


a) Jeżeli monitoring jest Twoja własnością to prosimy o wykaznie numeru seryjnego rejestratora w polu: "Numer seryjny rejestratora". Numer seryjny twojego rejetratora znajduje się na naklejce przyklejonej na jego spodzie urządzenia i zaczyna się od liter "SN".


b) Jeżeli system monitoringu nie jest twoją własnością to do jego otrzymani abędzie wymagane zezwolenie od Właściciela systemu np. od Wspólnoty Mieszkaniowej. Aby uzyskac takie zezwolenie nalezy skontaktowac się z Właścicielem który prześle nam takie zezwolenie wskazując Twoje dane. Jeżeli posiadasz skan takiego zezwoleni amożesz go dołączyć do formularza poniżej w załaczeniu pliku "Zezwolenie na eksport danych z systemu monitoringu". Dopiero po otrzymaniu zezwolenia nagranie może zostac udostępnione.Informacje dotyczace zdarzenia


00:00 - 08:00
08:00 - 16:00
16:00 - 00:00


Dołącz zdjecie (np. uszkodzenia samochodu - ślady wgniecenia, zarysowania)

Szanowni Państwo,

Dbając o Państwa prywatność zapewniamy, że Państwa dane osobowe są bezpieczne i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych (ewentualnie danych dzieci, które nam Państwo powierzacie) oraz zasadach, na jakich się to odbywa.

Administratorem Państwa danych osobowych jest ES-COM SERVICE Sp. z o.o. 10-429 Olsztyn, ul. Stalowa 7, zwany dalej Administratorem – jak również nasi zaufani partnerzy, czyli podmioty niewchodzące w skład naszej instytucji, ale będące naszymi partnerami, z którymi stale współpracujemy.

Możecie się Państwo z nami skontaktować pisząc na adres mail: biuro@es-com.pl

W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możecie się Państwo kontaktować pod adresem mail: biuro@es-com.pl

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia naszych usług jest niezbędność do wykonania umowy o ich świadczenie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), którą zawieramy z chwilą zadeklarowania przez Państwa woli uczestnictwa w zajęciach, warsztatach, wydarzeniach kulturalnych. W zakresie marketingu własnego naszej instytucji taką podstawą prawną jest tzw. uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Przetwarzanie danych w celu  spełnienia obowiązków fiskalno-księgowych (np. wystawienia faktury / rachunku) jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Wszelkie inne cele i sposobu przetwarzania powierzonych nam danych osobowych wymagają udzielenia przez Państwa dobrowolnej zgody.
Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją naszych usług (realizacją umowy), celów statutowych, celów wynikających z przepisów prawa, oraz do podjęcia niezbędnych działań związanych z obsługa wydarzeń kulturalnych w tym działań marketingowych.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. organom publicznym, sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.W przypadku przekazywania państwa danych w/w podmiotom (tzw. Procesorom), bezwzględnym warunkiem takiego powierzenia danych jest wcześniejsze pisemne zobowiązanie się procesora do ich przetwarzania w sposób bezpieczny tj. w zgodzie z wymogami RODO.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Oczywiście dane przestaną być przetwarzane w oparciu o którąkolwiek z wymienionych podstaw na Państwa żądanie.
Macie Państwo prawo do:
a) Żądania dostępu do Państwa danych osobowych.
b) Sprostowania Państwa danych – jeśli są błędne lub nieaktualne.
c) Usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
d) Przeniesienia danych do innego administratora.
e) Zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
f) Wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.
g) Jeśli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody macie Państwo prawo do jej wycofania. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.
Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści oraz analizowania ruchu na naszych stronach.
W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa zautomatyzowane decyzje, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Jeśli po zapoznaniu się z w/w zasadami przetwarzania Państwa danych osobowych, chcecie Państwo skorzystać z któregoś z przysługujących wam uprawnień, prosimy o kontakt pod adresem mailowym biuro@es-com.pl


Wróć do spisu treści