FAQ - pytania i odpowiedzi - sytemy zabezpieczeń - ES-COM Instalacja, serwis, naprawa, monitoringu, alarmu, wideodomofonu, światłowodów

Przejdź do treści
FAQ - Frequently Asked Questions - Pytania i odpowiedzi


Ile kosztuje montaż kamer?


Koszt montażu kamer monitoringu zależy od kilku czynników:

Liczba i rodzaj kamer
- Cena montażu pojedynczej kamery wewnętrznej to około 80 zł.
- Montaż kamery zewnętrznej kosztuje od 80 zł do 250 zł, w zależności od lokalizacji.
- Kamery IP są droższe w montażu, od 100 zł do 200 zł za kamerę.

Lokalizacja i trudność montażu  
- Montaż na dużej wysokości, konieczność kucia, prowadzenia okablowania itp. podnosi koszty.
- Punkt wypustowy pod kamerę wewnętrzną to około 70 zł, a zewnętrzną około 100 zł.

Dodatkowe elementy systemu
- Podłączenie rejestratora DVR/NVR to około 300 zł.
- Montaż i podłączenie zasilacza to około 100 zł.
- Programowanie rejestratora kosztuje od 80 zł do 500 zł.

Firma instalatorska
- Ceny różnią się w zależności od firmy, jej doświadczenia i lokalizacji.

Podsumowując, prosty monitoring domowy z kilkoma kamerami wewnętrznymi może kosztować od 2000 zł, a bardziej zaawansowany system dla firm to koszt od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.


Czy kamery mogą odróżniać ludzi od zwierząt


Tak, niektóre zaawansowane kamery monitoringu posiadają funkcję rozpoznawania i odróżniania ludzi od zwierząt. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów analizy obrazu i uczenia maszynowego.

Rozpoznawanie ludzi i zwierząt przez kamery
- Kamery z funkcją deep learning i sztucznej inteligencji potrafią klasyfikować obiekty na nagraniach jako ludzi lub zwierzęta.
- Analizują one kształt, rozmiar, sposób poruszania się i inne cechy charakterystyczne, aby dokonać rozróżnienia.
- Pozwala to na generowanie precyzyjnych alertów tylko w przypadku wykrycia ludzi, ignorując zwierzęta.

Przykładowe zastosowania
- W systemach monitoringu domów, firm czy przestrzeni publicznych umożliwia to lepszą analizę zagrożeń i oszczędność czasu operatorów.
- W monitoringu terenów zielonych, lasów itp. kamery mogą ignorować zwierzęta, a alarmować tylko o obecności ludzi.
- W gospodarstwach rolnych funkcja ta pozwala na śledzenie tylko ludzi, a nie zwierząt hodowlanych.

Choć nie wszystkie kamery mają tę funkcję, to coraz więcej producentów oferuje rozwiązania z zaawansowaną analizą obrazu i rozpoznawaniem obiektów, w tym odróżnianiem ludzi od zwierząt.

Czy kamery widzą w nocy?


Tak, istnieją specjalne kamery monitoringu przystosowane do nagrywania w nocy i warunkach słabego oświetlenia. Wykorzystują one różne technologie, aby zapewnić wyraźny obraz po zmroku:

Kamery z podczerwienią (IR)
- Wyposażone są w diody IR emitujące niewidoczne dla ludzkiego oka promieniowanie podczerwone.
- Kamera rejestruje to promieniowanie odbite od obiektów, dzięki czemu widzi w całkowitej ciemności.
- Obraz jest czarno-biały, ale wyraźny nawet przy braku jakiegokolwiek światła.
- Zasięg podczerwieni zależy od mocy diod IR i może wynosić kilkadziesiąt metrów.

Kamery z dużą czułością
- Wykorzystują zaawansowane przetworniki światłoczułe, pozwalające rejestrować obraz przy bardzo niskim natężeniu światła.
- Nie wymagają dodatkowego oświetlenia, ale potrzebują minimalnej ilości światła np. od latarni ulicznych.
- Obraz jest kolorowy, ale przy całkowitej ciemności staje się czarno-biały.

Kamery z doświetleniem
- Wyposażone są w mocne reflektory lub lampy LED, które oświetlają monitorowaną scenę.
- Zapewniają kolorowy obraz o dobrej jakości nawet w zupełnej ciemności.
- Wadą jest możliwość oślepienia kamery przez silne źródła światła.

Nowoczesne kamery łączą te technologie, np. czułe matryce z podczerwienią i inteligentnymi funkcjami poprawiającymi jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych. Pozwala to na skuteczny monitoring w dzień i w nocy.

Czy można stworzyć monitoring bezprzewodowy?


Tak, można stworzyć system monitoringu bezprzewodowego. Jest to popularne rozwiązanie, które ma zarówno zalety, jak i wady.

Zalety monitoringu bezprzewodowego

- Łatwy i szybki montaż bez konieczności kucia ścian i prowadzenia kabli.
- Możliwość zdalnego podglądu obrazu z kamer na smartfonie lub tablecie przez aplikację.
- Elastyczność - kamery można łatwo przestawiać w inne miejsca.
- Integracja z domową siecią Wi-Fi.

Jak działa monitoring bezprzewodowy?

- Kamery przesyłają obraz za pomocą fal radiowych (najczęściej 2,4GHz lub 5,8GHz) do odbiornika/rejestratora.
- Rejestratory wyposażone są w moduł sieciowy do odbioru sygnału i zapis nagrań na dysku.
- Możliwe jest podłączenie od 2 do 8 kamer bezprzewodowych do jednego rejestratora.

Wady i ograniczenia

- Sygnał może być zakłócany przez inne urządzenia działające na tych samych częstotliwościach.
- Zasięg ograniczony - kamery muszą być w zasięgu sygnału odbiornika.
- Kamery wymagają zasilania - często konieczne jest poprowadzenie kabla zasilającego.
- Mniejsza rozdzielczość i jakość obrazu niż w systemach przewodowych.

Podsumowując, monitoring bezprzewodowy jest wygodnym rozwiązaniem, ale należy wziąć pod uwagę potencjalne zakłócenia sygnału i ograniczenia zasięgu podczas projektowania takiego systemu.

Czy kamery mogą włączać system alarmowy po wykryciu intruza?


Tak, nowoczesne systemy monitoringu posiadają funkcję automatycznego włączania alarmu po wykryciu przez kamery potencjalnego intruza na monitorowanym terenie. Działa to w następujący sposób:

Integracja kamer z systemem alarmowym
- Kamery monitoringu są zintegrowane z centralą alarmową i czujnikami ruchu.
- Wykorzystują zaawansowane algorytmy analizy obrazu do wykrywania i klasyfikacji obiektów jako ludzi.

Automatyczne uruchamianie alarmu
- Po wykryciu człowieka w strefie chronionej, kamera wysyła sygnał do centrali alarmowej.
- Centrala może wtedy automatycznie uruchomić alarm dźwiękowy i powiadomić właściciela lub agencję ochrony.
- Niektóre systemy mogą dodatkowo śledzić ruch intruza i obracać kamerę w jego kierunku.

Korzyści
- Szybka reakcja na próbę włamania bez konieczności ręcznego monitorowania obrazu.
- Zwiększenie skuteczności systemu alarmowego poprzez weryfikację wizyjną zagrożenia.
- Możliwość zdalnego podglądu na żywo i zapisów z kamer po otrzymaniu powiadomienia.

Funkcja automatycznego uruchamiania alarmu na podstawie detekcji ruchu przez kamery jest coraz powszechniej stosowana, zwłaszcza w systemach dla firm i obiektów użyteczności publicznej. Pozwala to na szybką reakcję i zminimalizowanie strat w przypadku włamania.

Czy monitoring na prywatnej posesji jest legalny?


Tak, monitoring na prywatnej posesji jest legalny w Polsce, ale musi spełniać określone warunki wynikające z przepisów prawa, w tym RODO:

1. Kamery mogą obejmować tylko teren własnej posesji i nie mogą ingerować w przestrzeń prywatną sąsiadów. Niedozwolone jest celowe nagrywanie sąsiedniej posesji bez zgody właścicieli.

2. Jeśli kamery przypadkowo rejestrują część sąsiedniej posesji, należy uzyskać zgodę sąsiadów na takie nagrywanie. Mają oni prawo wycofać zgodę.

3. Monitoring musi być proporcjonalny do celu, np. ochrony mienia i nie może służyć wyłącznie do podglądania sąsiadów.

4. Na terenie monitorowanym należy umieścić widoczne oznaczenia z informacją "Teren monitorowany" oraz danymi administratora danych.

5. Nagrania z monitoringu nie mogą być upubliczniane ani udostępniane w internecie bez zgody nagrywanych osób.

6. Monitoring nie może naruszać dóbr osobistych innych osób, takich jak prawo do prywatności.

Podsumowując, monitoring prywatnej posesji jest legalny, o ile obejmuje tylko własny teren, nie narusza prywatności osób trzecich i jest prowadzony zgodnie z przepisami RODO oraz o ochronie danych osobowych. W przeciwnym razie może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.Czy można monitorować w Polsce posesje sąsiada?


Zgodnie z obowiązującymi przepisami, monitorowanie posesji sąsiada przez kamery jest dozwolone tylko w ograniczonym zakresie i pod pewnymi warunkami:

Zakres monitoringu
- Kamery mogą obejmować wyłącznie własną posesję i nie mogą ingerować w przestrzeń prywatną sąsiada.
- Niedozwolone jest celowe i stałe nagrywanie posesji sąsiedniej, gdyż narusza to dobra osobiste i prawo do prywatności.
- Dopuszczalne jest przypadkowe i fragmentaryczne nagrywanie części sąsiedniej posesji, jeśli wynika to z kąta ustawienia kamer.

Zgoda sąsiada
- Jeśli kamery obejmują część sąsiedniej posesji, właściciel powinien uzyskać zgodę sąsiada na takie nagrywanie.
- Sąsiad może w każdej chwili wycofać zgodę, wówczas należy zmienić ustawienie kamer.

Cel monitoringu
- Monitoring musi być proporcjonalny do celu, np. zapewnienia bezpieczeństwa własnej posesji.
- Nie można instalować kamer wyłącznie w celu podglądania lub inwigilacji sąsiada.

Konsekwencje
- Jeśli monitoring narusza prywatność sąsiada, może on dochodzić roszczeń na drodze cywilnej lub karnej.
- Sąd może nakazać usunięcie kamer lub zapłatę odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych.

Podsumowując, monitoring posesji sąsiada jest dopuszczalny tylko w niezbędnym zakresie i za jego zgodą. W przeciwnym razie może być uznany za naruszenie prawa do prywatności.

Czy musi być tabliczka teren monitorowany?


Tak, zgodnie z przepisami prawa, jeśli na danym terenie lub w obiekcie prowadzony jest monitoring wizyjny, musi być umieszczona odpowiednia tabliczka informacyjna "Teren monitorowany".

Obowiązek oznakowania monitoringu

- Obowiązek oznakowania terenu lub obiektu tabliczką "Teren monitorowany" wynika z art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
- Celem jest poinformowanie osób przebywających na tym terenie, że ich wizerunek jest rejestrowany przez kamery monitoringu.
- Brak takiej tabliczki stanowi naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych i może skutkować karami.

Wymagania dotyczące tabliczki

- Tabliczka powinna być dobrze widoczna i czytelna dla osób wchodzących na teren monitorowany.
- Powinna zawierać informację o administratorze danych (podmiocie prowadzącym monitoring) oraz podstawie prawnej przetwarzania danych.
- Zaleca się umieszczenie piktogramu kamery oraz napisu "Teren monitorowany" lub "Obiekt monitorowany".

Obowiązek oznakowania monitoringu tabliczkami dotyczy zarówno terenów publicznych, jak i prywatnych firm, instytucji czy posesji. Jest to wymóg prawny mający na celu zapewnienie przejrzystości i zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.


Gdzie nie można instalować kamer?


Istnieją pewne ograniczenia co do miejsc, w których nie można instalować kamer monitoringu:

1. Nie można instalować kamer w sposób naruszający prywatność i dobra osobiste innych osób, np. celowo nagrywając sąsiednią posesję lub mieszkanie.

2. Niedozwolone jest instalowanie kamer w miejscach, gdzie ludzie mają uzasadnione oczekiwanie prywatności, takich jak łazienki, przebieralnie, pokoje hotelowe itp.

3. W miejscach pracy kamery nie mogą być instalowane w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach oraz w miejscach przeznaczonych do odpoczynku pracowników.

4. Monitoring nie może obejmować miejsc, które nie są związane z celem jego instalacji, np. jeśli ma on chronić mienie firmy, to nie może rejestrować pracowników podczas przerw.

5. Kamery nie mogą być ustawione w sposób umożliwiający podglądanie wnętrza mieszkań lub domów sąsiadów, chyba że uzyska się na to zgodę właścicieli.

Podsumowując, ograniczenia dotyczą głównie miejsc, w których ludzie mają prawo do prywatności, a także obszarów niezwiązanych z deklarowanym celem instalacji monitoringu. Kluczowe jest, aby kamery nie naruszały dóbr osobistych innych osób.


Czy można udostępniać nagrania z kamer w internecie?


Nie, udostępnianie nagrań z kamer monitoringu w internecie bez zgody nagrywanych osób jest niedozwolone i stanowi naruszenie prawa do prywatności oraz ochrony danych osobowych.

Ograniczenia prawne

- Wizerunek ludzki jest daną osobową podlegającą ochronie na mocy przepisów RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
- Upublicznianie lub udostępnianie nagrań zawierających wizerunki osób bez ich zgody jest niezgodne z prawem, chyba że zachodzi jedna z przesłanek legalizujących przetwarzanie danych.
- Przesłanki te nie obejmują zwykłego udostępniania nagrań w internecie dla rozrywki lub bez ważnego celu.

Konsekwencje prawne

- Osoba, której wizerunek został upubliczniony bez zgody, może dochodzić ochrony swoich dóbr osobistych na drodze cywilnej i żądać zadośćuczynienia pieniężnego.
- Grozi również odpowiedzialność karna za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę lub inne czynności związane z ochroną danych osobowych.
- Organ nadzorczy (Prezes UODO) może nałożyć grzywnę administracyjną do 20 mln euro lub 4% rocznego obrotu firmy.

Nagrania z monitoringu mogą być udostępniane wyłącznie uprawnionym organom np. policji na potrzeby prowadzonego postępowania. W innych przypadkach wymagana jest zgoda wszystkich nagrywanych osób lub zanonimizowanie/zamazanie ich wizerunków przed upublicznieniem.


Wróć do spisu treści